„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich
Fotogalerie Martina Šeráka, alias Sherry, z Bílovic na Svitavou

Fotogalerie Martina Šeráka

(akce, kterých jsem se účastnil)